Taxatie

Voor de meest uiteenlopende zaken is een taxatie van onroerend goed van belang


Hierbij kan gedacht worden aan taxaties ten behoeve van financiering, verkoopplannen, boedelverdeling, minnelijke waardering, huurprijsadvies, onteigening, etc. Het doel van taxeren is om inzicht te krijgen in de waarde van een bepaald onroerend goed.

Financieringstaxatie + NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut)

Door nagenoeg alle hypotheekverstrekkers in Nederland wordt voor het verkrijgen van een financiering een taxatierapport verlangd. De geldverstrekker wil zekerheid omtrent de reële waarde van het object waar een financiering voor aangevraagd is. Hiermee heeft men een officieel document in handen dat de marktwaarde van het te financieren object garandeert.

Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) is het keurmerk voor woningtaxaties dat tot doel heeft de kwaliteit van taxatierapporten te optimaliseren. Zij valideren (controleren) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en zien erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alle geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport welke door het NWWI is gevalideerd.
Het NWWI bewaakt de kwaliteit van zowel de taxatie als de taxateur door voortdurend te controleren.
Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen bij het NWWI aangesloten zijn en rapporten ter validatie bij het NWWI aanbieden.

Verkoop-/aankoopbeslissing

Voor degene die een bepaald onroerend goed wil verkopen of aankopen is het van belang om inzicht te krijgen in de waarde van het object. Door het object te laten taxeren wordt een duidelijk beeld geschetst van de marktwaarde van het object. Aan de hand van het taxatierapport kan men beslissen om het object wel of niet te verkopen of aan te kopen.

Boedelverdeling

Deze taxatie wordt gebruikt bij gehuwden en geregistreerde partners die hebben besloten niet meer gezamenlijk verder te gaan. De gezamenlijke woning moet veelal worden getaxeerd om zo tot een eerlijke en rechtvaardige verdeling te komen. Deze dienst wordt vaak in overleg met de advocaat en/of de notaris uitgevoerd.

Minnelijke waardering

Indien een onroerend goed moet worden getaxeerd in verband met de aangifte oor het Recht van Successie na het overlijden van een gerechtigde, dan kunnen de erfgenamen de Belastingdienst verzoeken om een zogenaamde "minnelijke waardering". Tezamen met een taxateur van de Belastingdienst brengt de taxateur een taxatie uit, waarvan de uitkomst bindend is voor beide partijen. Ook wordt er vaak minnelijk gewaardeerd bij bedrijfsbeëindiging en overdrachten van onroerend goed van privé naar B.V. en andersom. In deze gevallen taxeren we de 'waarde in het economisch verkeer'.

Onteigeningsadvies

Het kan gebeuren dat de overheid uw grond wil overnemen voor de aanleg van wegen, natuurgebieden, industrieterreinen of woningbouw. Dit zijn ingrijpende kwesties waar deskundige begeleiding noodzakelijk is. U komt ongewild in een proces terecht waarbij strategische stappen en een aantal moeilijke beslissingen moeten worden genomen. Om het hoogste resultaat met de beste voorwaarden te behalen is expertise nodig. Weusthuis Makelaardij heeft kennis van zaken en kan u adviseren en bijstaan in de onderhandelingen. Over de mogelijke kosten hoeft u zich geen zorgen te maken: in deze gevallen worden deskundigenkosten door de kopende partij vergoed, aangezien u hier niet om gevraagd heeft.

Onze makelaars zijn gekwalificeerd voor het uitvoeren van de volgende taxaties:

- Woningen: Leon Woertman, Bart Bulter, Kirstie Oude Ophuis en Luc Weusthuis
- Bedrijfs Onroerend Goed: Luc Weusthuis
- Agrarisch Onroerend Goed: Sander Nijhuis en Henk Tijink

Contact