Taxatie woning

Hoeveel is mijn huis waard? Er zijn verschillende momenten waarop je je dit kunt afvragen. Zo is vaak een taxatie van een woning nodig wanneer je een hypotheek wilt afsluiten, of wanneer erfbelasting moet worden betaald. Ook kun je het niet eens zijn met de WOZ-waarde, of wil je de woning overdragen van ouders naar kinderen of vanuit een B.V. naar privé brengen. De marktwaarde van jouw woning hangt af van verschillende aspecten. Om inzicht te krijgen in de waarde van je woning, kunnen wij een taxatie uitvoeren. Onze makelaars kunnen verschillende soorten onroerend goed taxeren, zoals bedrijfsonroerendgoed, agrarisch onroerend goed en woningen.

Wanneer is een taxatie van een woning van belang?

  • Bij het verkrijgen van een hypotheek
  • Bij het nemen van een beslissing over de aankoop of verkoop van onroerend goed
  • Bij het vaststellen van de huurprijs van onroerend goed
  • Boedelverdeling
  • Minnelijke waardering (taxatie van woning samen met de Belastingdienst)
  • Onteigening
Shape Neem contact op

Verkrijgen van hypotheek

Door nagenoeg alle hypotheekverstrekkers in Nederland wordt voor het verkrijgen van een financiering een taxatierapport verlangd. De geldverstrekker wil zekerheid omtrent de reële waarde van het object waar een financiering voor is aangevraagd. Hiermee heeft men een officieel document in handen dat de marktwaarde van het te financieren object garandeert.

Het nemen van een aankoop of verkoopbeslissing

Indien je jouw onroerend goed wil verkopen of aankopen is het van belang om inzicht te krijgen in de waarde van het object. Door het object te laten taxeren wordt een duidelijk beeld geschetst van de marktwaarde van het object. Aan de hand van het taxatierapport kan men beslissen om het object wel of niet te verkopen of aan te kopen.

Voor het vaststellen van de huurprijs van onroerend goed

Indien je jouw onroerend goed wil verhuren is het van belang om inzicht te krijgen in de waarde van het object en de bijbehorende huurprijs. Door het object te laten taxeren krijgt met een reëel beeld van de marktwaarde van het object. Op basis van de getaxeerde waarde kan men beslissen om het object te verhuren en welke huurprijs gevraagd wordt.

Boedelverdeling

Deze taxatie wordt gebruikt bij gehuwden en geregistreerde partners die hebben besloten niet meer samen verder te gaan. De gezamenlijke woning moet veelal worden getaxeerd om zo tot een eerlijke en rechtvaardige verdeling te komen. Deze dienst wordt vaak in overleg met de mediator en/of de notaris uitgevoerd.

Minnelijke waardering

Indien een onroerend goed moet worden getaxeerd in verband met de aangifte voor het Recht van Successie na het overlijden van een gerechtigde, dan kunnen de erfgenamen de Belastingdienst verzoeken om een zogenaamde "minnelijke waardering". Tezamen met een taxateur van de Belastingdienst brengt onze taxateur een taxatie uit, waarvan de uitkomst bindend is voor beide partijen. Ook wordt er vaak minnelijk gewaardeerd bij bedrijfsbeëindiging en overdrachten van onroerend goed van privé naar B.V. en andersom. In deze gevallen taxeren we de 'waarde in het economisch verkeer'.

Onteigening

Het kan gebeuren dat de overheid jouw grond wil overnemen voor de aanleg van wegen, natuurgebieden, industrieterreinen of woningbouw. Dit zijn ingrijpende kwesties waar deskundige begeleiding noodzakelijk is. Je komt ongewild in een proces terecht waarbij strategische stappen en een aantal moeilijke beslissingen moeten worden genomen. Om het hoogste resultaat met de beste voorwaarden te behalen is expertise nodig. Weusthuis Makelaardij heeft kennis van zaken en kan je adviseren en bijstaan in de onderhandelingen. Over de mogelijke kosten hoef je je geen zorgen te maken: in deze gevallen worden deskundigenkosten door de kopende partij vergoed, aangezien je hier niet om gevraagd hebt.

Overtuigd! Of toch nog vragen?

Vul dan onderstaand formulier in.